วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การสมัคร google adsense
สำคัญต้องมี

Gmails   ไม่ใช่ emails อย่าเข้าใจผิดขั้นตอนการสมัคร Google AdSense

. . . การสมัคร Google AdSense เราได้แนะนำการสร้างเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ทำให้คุณสมัคร Google AdSense ไม่ได้จะมีปัญหาอะไร ก็คือ จะผ่านอย่างแน่นอน 100%

- สมัคร Google AdSense -

. . เมื่อมาถึงที่หน้าสมัคร ให้คลิกที่ปุ่ม Sign up now >> แล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ Google กำหนด


กรอกข้อมูลการสมัคร เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

Website URL: [?]ใส่ชื่อเว็บของคุณ ตัวอย่าง : www.jobtangnet
Website language:เลือกภาษา ให้คุณเลือกเป็น : thai
Account type: [?]เลือกประเภทของเว็บคุณ
- เป็น บุคคลธรรมดา : Individual
- เป็น องค์กรธุรกิจ/บริษัท : Business
Country or territory:อยู่ในประเทศเลือก : ประเทศไทย
Payee name:
(full name)
ชื่อผู้รับเงิน
คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับเงิน และประเทศได้
ขณะกรอกข้อมูลตรวจสอบว่าถูกต้อง หรือไม่
Address line 1:เลขที่ตั้ง ซอย ถนน
Address line 2 (optional):แขวง / ตำบล
City:เขต / อำเภอ
State, province or region:จังหวัด
Zip or postal code:รหัสไปรณีย์
Phone:หมายเลขโทรศัพท์
เช่น 056123456 ต้องกรอกเป็น 6656123456
หรือ 089-444-8888 ต้องกรอกเป็น 66894448888
Fax (optional):หมายเลขโทรสาร
Email preference:ให้ทำเครื่องหมายถูก
ทาง Google จะส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงทิปต่างๆ ถึงคุณ
Product(s): [?]ให้ทำเครื่องหมายถูก ทั้ง 2 อัน
- AdSense for Content
- AdSense for Search
Policiesให้ทำเครื่องหมายถูก ทุกอัน
นี่คือ.. ข้อตกลงระหว่าง คุณ กับ Google เกี่ยวกับ..
- จะไม่คลิกโฆษณาบนเว็บของตัวเอง ให้คนอื่นคลิก
- ไม่วางโฆษณาในบริเวณกระตุ้นการคลิก เช่น Download
- ยินยอมที่จะให้สั่งจ่ายเช็คตามผู้รับด้านบน
- ไม่วางโฆษณาในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น ลามกอนาจาร เป็นต้น
- คุณได้อ่านตามข้อกำหนดใน Adsense Program Policy แล้ว
เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่.. Submit Information
ในหน้าถัดมา ให้กรอก อีเมล์ของคุณ มี 2 ตัวเลือก 1. เคยใช้บริการของ Google แล้ว 2. ไม่เคย
Email address:ใส่อีเมล์ของคุณ
Password:กำหนด รหัสผ่าน ของคุณ (7 ตัว หรือ มากกว่านั้น)
Re-enter password:กำหนด รหัสผ่าน ของคุณอีกครั้ง
เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อย ให้คลิกที่.. Submit Information
หมายเหตุ ข้อมูลที่กรอกจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . . เมื่อสมัครไปเรียบร้อย ให้ไปเช็คอีเมล์ ที่คุณใช้สมัคร เพื่อยืนยันการสมัคร Google AdSense โดยในอีเมล์จะมีข้อความถึงคุณ ดังนี้...

ให้คลิกที่ Link ในอีเมล์ เพื่อเป็นการยืนยันการสมัคร
Hello
Welcome to Google AdSense. In order to verify your email address and
submit your information for review, please click on the link below.

https://www.google.com/adsense/c?u=44362542&k=0x35569154 << คลิกที่นี่
This link will take you directly to an email confirmation page. If it
does not, please copy and paste the full URL into your web browser's
address box and hit the "Enter" key on your keyboard. Once you confirm
your email, we'll review your application and email you after we check
your site for AdSense eligibility. If you're accepted, you'll then be
able to log in to your account at https://www.google.com/adsense, or through the application or service from
which you originally registered. Please use the email address and password you
submitted with your application.

Until your site has been reviewed and approved, you will see public service ads
(for which you will not receive earnings) displayed on your site. Once your
application is approved, Google ads will begin appearing automatically.

Sincerely,
The Google AdSense Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . . หลังจากยืนยันอีเมล์ไปแล้ว ก็รอผลการสมัคร ประมาณ 1 - 2 วัน ทาง Google จะส่งผลการสมัครมาทางอีเมล์

ถ้าผลการสมัครผ่านแล้ว จะได้รับข้อความ ดังนี้...
Congratulations!Your Google AdSense application has been approved. You can now
activate your account and start delivering Google ads on your site in
minutes.
STEP 1: Activate your account.
Please visit https://www.google.com/adsense?hl=en_US . Log in to your
account using the email address and password that you submitted with
your application, and agree to the AdSense Terms and Conditions.
STEP 2: Paste the AdSense ad code into your web pages.
Just follow the instructions on the "Ad layout code" page to copy-and-
paste the ad code into your site and begin running Google ads.
STEP 3: See the results.
After your ads start running, you can see your earnings at any time by
checking the online reports in your account. Please note that you
might not maximize your earnings from AdSense if you have any of the
following on your website:
* robots.txt
* frames
* forms and dynamic content
* excessive images
* login and password requirements
For more technical guidelines and tips on optimizing your site for
this program, please visit:
https://www.google.com/adsense/faq-tech?hl=en_US
IMPORTANT NOTES:
* If Google has not yet crawled your site, you may not be able to see
relevant ads for a few hours. You may see public service ads (for
which you will not receive any earnings) displayed in the meantime.
* Website publishers, or a third party enlisted by the publisher, may
not, manually or through a robot, generate fraudulent clicks (click
spamming). Clicking on ads on your own site will violate this policy,
so please do not click on the ads for any reason. We monitor all
AdSense activity and disable the account of any publisher violating
this policy. For more information, please review the Google AdSense
Terms and Conditions at:
https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=en_US
QUESTIONS?
Feel free to contact us at adsense-support@google.com at any time.
(For technical support, please send an email to adsense-
tech@google.com.)
Welcome to Google AdSense. We look forward to helping you unleash the
full potential of your website.
Sincerely,
The Google Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . . หลังจากสมัครผ่านแล้ว ให้ทำการ Login เข้าไปที่... https://www.google.com/adsense/
เมื่อเข้า Login คร้งแรกจะปรากฎหน้าอธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนดของการใช้ Google AdSense ให้คุณคลิกยอมรับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลภาษี เมื่อรายได้ครบ $10

. . . ให้ยืนยันข้อมูลทางภาษี...

- คลิกที่ หัวข้อ My Account

- คลิกหัวข้อย่อย Tax Information และให้ทำเครื่องหมายที่วงกลม เลือก No และ กดปุ่ม Continue

- หน้าถัดมา Do you have U.S. Activities related to you participation in AdSense? ให้เลือก No และ กดปุ่มContinue

- หน้าถัดมา Do you have employees in the U.S. related to your participation in AdSense? ให้เลือก No และ กดปุ่มContinue

- หน้าถัดมา ให้ใส่ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ใน Signature of Publisher ........... และนี่ถือว่าเป็นลายเซ้นต์ของคุณ และ กดปุ่มSubmit information

เพียงเท่านี้ ก็ถือว่าได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการรับรายได้

. . . หลังจากนั้น ให้เลือกการรับเงินรายได้...

- คลิกที่ หัวข้อ My Account

- คลิกหัวข้อย่อย Payment History

- คลิกที่ Please select or verify a form of payment

- ให้ทำเครื่องหมาย ที่วงกลม : Check - Standard Delivery และ กดปุ่ม Continue

- ในหน้าถัดมา ถ้าต้องการรับรายได้ให้เป็นเงินบาทก็สามารถเลือกสกุลเงินที่ต้องการ ให้เลือก Thai Baht (THB) และ กดปุ่ม Save change
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขั้นตอนในกรอก PIN เมื่อมีรายได้ครบ $10

. . . และถ้าเมื่อไหร่ เมื่อคุณสร้างรายได้จนยอดถึง $10 ทาง Google จะส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของคุณ เพื่อยืนยันการมีตัวตนของคุณ ในจดหมายจะมีรหัส Your PIN: ตัวเลข

. . . ให้ไปที่เว็บไซต์ Google AdSense แล้วไปที่...

- หลังจาก Login เข้าระบบจะเห็นข้อความ
You payments are currently on hold. Action is required to release payment Click here for details ให้คลิกที่ Click here for details

- ที่ Required Action ให้คลิกที่ Please enter your PIN

- ใส่หมายเลข PIN ของคุณ แล้วคลิก Submit PIN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เพียงเท่านี้ เมื่อคุณมีรายได้เกิน $100 ก็หมายถึง คุณกำลังจะได้รับรายได้แล้วครับ แล้วจะได้รับเช็ค โดยมีรายละเอียดดังนี้...
ถ้าคุณมีรายได้ครบ $100 ในเดือน มกราคม คุณจะได้รับเช็ค ประมาณต้นเดือน มีนาคมwww.Stats.in.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น